Регіональна рада підприємців Херсонської області

За розпорядженням голови обласної державної адміністрації  № 458 від 15.07.2011, згідно з постановою кабінету міністрів № 526, в Херсонській області був утворений новий дорадчий орган - Регіональна Рада Підприємців (далі по тексту РРП).

 Установча нарада відбулася 11 липня 2011 року, яку, за участю начальника головного управління економіки обласної державної адміністрації Юлії Ребер, провів заступник голови ОДА, Анатолій Хоменко. На нараді були присутні підприємці, представники громадських об’єднань з питань підприємництва,  споживчих товариств, асоціацій та т.і. (більш детальніше див. в темі Протоколи зборів, протокол № 1)
Після обрання правління РРП до складу якого ввійшли Ігор Бжезицький, Андрій Корольов та Юлія Бондар, відбулася коротка нарада, в якій було розглянуто основні напрямки роботи новоутвореного дорадчого органу. В відкритому, конструктивному діалозі між представниками влади та бізнесу, були розставлені головні акценти, та визначені основні напрямки майбутньої співпраці.

Як ми розуміємо, головна ідея створення РРП, це більш активне залучення ділових кіл регіонів, до процесів законотворення в сфері економіки. Акцентування на тому, що прийшов час змінити пасивну позицію багатьох підприємців, на конструктивний діалог з регіональною владою. На дієву і продуктивну співпрацю.  Чому?

Тому що, крім всього іншого, одним із найголовніших інструментів в ефективному економічному законотворенні  є аналіз об’єктивної інформації,  яка оперативно надходить через коректний зворотній зв'язок.

Саме завдяки цьому аналізу і висвітлюються  ступінь ефективності прийнятих законодавчих актів. Їх життєздатність та доцільність. Закони, крім захисту інтересів кожного громадянина окремо, та держави в цілому, третім, за важливістю, пріоритетом повинні сприяти в  створенні комфортного середовища для розвитку підприємництва. Це прописна істина, яку не треба комусь доводити. Головним джерелом,  за рахунок якого існують майже всі визнані держави світу (подобається це комусь чи ні), є податкова система. І чим ефективніше владі вдається відбудувати цей непростий, багаторівневий  баланс між податковим навантаженням бізнесу, та ефективним розподіленням бюджетних коштів; чим стрімкіше, в рамках цього балансу, розвивається бізнес; чим більше він заробляє та залучує грошей, тим заможнішою  та потужнішою, з кожним роком, стає ця держава. Тим більше можливостей з реалізації соціальних програм вона має. А якщо відсутня партнерська співпраця? Якщо кожний живе сам по собі? Влада в своєму колі, не задіяний у владних структурах бізнес в своєму, і ці кола не перетинаються, як можна сподіватися, що система державного керування буде бездоганною? Вибачте, шановні, людей які не помиляються в природі не існує. І якщо помилки виникають не зі свідомого корисного чи злого наміру якогось не добропорядного можновладця, а за умов використання в законотворчій роботі некоректної, чи неповної інформації, то хто, нас з Вами, назве розумними, якщо ми самоусунемося від спроби виправити цей незадовільний стан справ?

Це набуває ще більшої актуальності на тлі того, що наша українська ментальність, нажаль, ще не позбулася радянської звички до приписок і спотворення звітної інформації… Це стосується в першу чергу апарату чиновників на місцях. Цьому апарату притаманно відправляти «на верх» ту інформацію, яку хоче чути безпосередній начальник, від якого залежить і працевлаштування і добробут кожного окремого, «маленького» чиновника. Саме альтернативою, яка дозволить внести третій вимір в цей обмін інформаційними потоками, і має виступити наша РРП.

Крім вищезазначеного чинника, не треба забувати, що сфера економіки такої потужної адміністративної одиниці якою є область, включає в себе сотні напрямків підприємницької діяльності. І навіть якби в обласній державній адміністрації зібралися управлінці  виключно з академічним кругозором та об’ємом знань, вони б, і в цьому випадку, не змогли б  бути обізнаними в специфіці кожного напрямку, яким опікується сучасний бізнес. Так хто як не бізнесмени, які краще за всіх чиновників разом взятих, орієнтуються  у в власній справі, мають виважено, без зайвих емоцій та істеричних претензій, з чітким формулюванням  проблеми, та набором пропозицій що до шляхів вирішення цих проблем, доводити неефективність конкретних рішень, чи хибність намірів влади?

Тому, цілком доречно виглядає ініціатива уряду, відносно утворення РРП. І на наш погляд, це нове дорадче зібрання, зовсім не входить в конфлікт, чи в протистояння зі всіма іншими існуючими радами, в рамках яких обговорюються економічні питання. Ні. Навпаки. Присутність відтінків, дозволяє створити стерео бачення проблемних питань. З повагою відносячись до діяльності наших партнерів, своє завдання ми бачимо в тому, щоб професійно і виважено концентрувати свою увагу виключно на сфері економічних питань. Мониторити ті проблемні місця, де законодавство входить в конфлікт з реальною, щоденною практикою. Виявляти та вказувати на перепони, які заважають чи гальмують розвиток бізнесу всіх рівнів. Які обмежують надходження інвестицій. Які додають непрозорості і соціальної напруги навколо функціонування конкретного суб’єкта господарювання. Ми згодні з тим, що навіть формулювання проблеми - це не завжди просто. Більше того, для окремої комерційної структури це буває інколи навіть не безпечно, тому що проблемою може бути конкретний впливовий посадовець… Але націленість на згуртування, на системну роботу здатна принести свій позитивний результат навіть і в цих важких питаннях. А що вже казати про ті питання, рішення яких лежить на поверхні? Не співпрацювати, в цьому сенсі, з владою, яка також зацікавлена в знайдені шляхів розв’язання таких питань - це просто безглуздо.


При цьому, ми не спокушуємося на свій рахунок. Не треба чекати від РРП панацеї, яка врятує від загальнодержавних політичних, економічних та соціальних негараздів; законодавчих колізій; низького рівня професіоналізму в деяких частинах владного керівного апарату; слабкій креативній вмотивованості окремих чиновників, та високої корумпованості багатьох державних установ.

Ці складні проблеми, нажаль, не вирішуються дорадчими органами яким є РРП!

Але нам би хотілося, щоб в нас з Вами, було однакове розуміння і цього боку, нашого, згодні, непростого буття. А правильне розуміння полягає у тому, що ці складні проблеми не тільки силами окремих дорадчих утворень не можуть бути вирішеними. Вони не можуть бути вирішеними навіть і за рахунок якихось разових силових актів окремих впливових можновладців чи президента! Вони можуть бути подоланими виключно шляхом поступового створення такого балансу інтересів у владному державному апараті, в середовищі якого, згодом, просто невигідно буде брати хабарі, привласнювати державний кошт, чи займатися брутальним рейдерством. Як це не прикро, але побудова такого середовища потребує довгострокового терміну. Причому терміну, який буде існувати виключно на тлі  стабільної  політичної системи. А що ми сьогодні маємо? Ми маємо за плечима п’ять років безкінечних політичних протистоянь та чвар, які  зовсім зупинили, якщо не сказати зруйнували,  цей еволюційний процес вдосконалення державного апарату. До влади, зазвичай, приходили особистості, на хвилі емоційних заполітизованих  амбіцій, виходячи з тимчасових кон’юнктурних утворень, які хаотично складались і розпадались в загальній, слабо керованій, системі функціонування держави. До уваги бралася тільки лояльність до того чи іншого табору в боротьбі за сфери впливу. Професіоналізм на користь держави в активі претендента на керівну посаду, вважався вторинною, мало суттєвою, складовою. Здатність відстоювати інтереси окремої економічного об’єднання під брендом окремого політичного блоку, було головним чинником що впливав на остаточне рішення що до  заміщення важливої, керівної посади. Безвідповідальність, слабка контрольованість та безкарність, привели до вибуху корупції в середовищі майже всього ряду та рівнів державних установ. Це призвело до того, що, на сьогоднішній день, проаналізувати діяльність всього державного бюрократичного апарату на предмет виявлення хабарництва, та розкрадання бюджетних коштів - це надпроблема, яку силами, відносно невеликої, команди однодумців, за якийсь короткий термін практично неможливо вирішити. Ще раз підкреслюємо, на наш погляд, в багатьох поточних питаннях державного управління, потрібен довготривалий, системний підхід по наведенню елементарного порядку. Це кропітка, невдячна (бо частіше всього непомітна) і складна робота. Опираючись на вищенаведену точку зору, ми констатуємо факт – в сучасній системі існування української державності достатньо, і навіть більше ніж достатньо,  всіляких вад. Тому, на сьогодні, ті, в кого чешеться язик, лаяти сучасний стан справ, завжди знайдуть предмет, чи поле для невдоволення. Але крім короткозорості і за відсутності масштабного державного мислення, такий тип вічно невдоволених людей, забуває одну, просту істину - в цілому світі, за всі часи існування людства, до сих пір, так і не вдалося  створити ідеальну систему державного керування.  Завжди були, є і будуть невдоволені, причому їх невдоволення, в більшості випадків, є сповна справедливим. Не хочеться якось розчаровувати таких людей, але мабуть доречно буде перед ними вибачитись:

Вибачте, шановне панство, але РРП не має наміру обслуговувати Ваші інтереси.

РРП, це не накопичувач озлобленого невдоволення. Лайка ніколи не призводила до конструктиву. Це дорога в нікуди. В хаос. В хаос та безлад з якого ми тільки, тільки почали виходити. Нам потрібні такі однодумці, які спроможні аналізувати стан справ, лаконічно формулювати проблему, та пропонувати шляхи її вирішення за тих умов, в яких ми з Вами перебуваємо. Абсолютно без емоцій, виключно виходячи зі здорового глузду, та практичного прагматизму. Якщо Ви саме така людина, нам з Вами по дорозі, ми будемо дуже вдячні Вам за Вашу конструктивну громадську позицію, і прикладемо максимум зусиль, та існуючих в нас важелів впливу, щоб разом вирішити те, що ми в змозі вирішити. І якщо за час існування РРП, нам з Вами,  з діючою владою та з Божою помічу, вдасться,  покращити стан справ в економіці херсонщини хоча б на третину - це буде безперечно наш спільний, великий успіх!  Тому, на цьому шляху, ми щиро сподіваємося на всіляку підтримку з боку небайдужих підприємців. Колективний інтелект - це дуже потужна сила. Давайте не будемо нехтувати такою можливістю, і почнемо активно використовувати цей новий майданчик для конструктивного діалогу з владою, яким є Регіональна Рада Підприємців при херсонській обласній державній адміністрації.

З повагою, голова Регіональної Ради Підприємців,
Ігор Бжезицький.

Матеріали з поштової скриньки Ради

Документи звернення та рішення ради

Дошка оголошень

 

Про наступні збори Регіональної ради підприємців буде зазначено додатково. Слідкуйте за анонсами нашого сайту.

 


Матеріали форуму малого та середнього бізнесу ВИКЛИКИ НА 2014-2017 роки. Від 10 квітня 2014 року.


 

Новини


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180
Усi новини

План роботи чергових зборів

Партнери Ради

121     

122

Хор