Оприлюднення тексту проекту Критеріїв для вступу нових кандидатів до складу РРП – Херсон.

Критерії прийому кандидатів до складу Регіональної Ради Підприємців при Херсонській Обласній Державній Адміністрації.


1. Базові положення.

1.1. Критерії розроблені з метою стимулювання процесів оптимізації якісного складу Регіональної Ради Підприємців в Херсонській області (далі по тексту «Ради»), та для запобігання включення до Ради осіб, здатних дискредитувати своїми діями роботу центрального дорадчого органу з питань підприємництва в Херсонській області.
1.2. Критерії виконують лише рекомендаційні функції.
1.3. Критерії приймаються загальним голосуванням на зборах Ради, простою більшістю голосів.
1.4. Критерії можуть бути доповненими, чи зміненими в процесі роботи Ради, за ініціативи любого члена Ради, через внесення пропозицій до порядку денного, обговорення, та голосування на чергових зборах Ради.

2. Принципи відбору, та методологія вступу Кандидата до складу Ради.

2.1. Члени Ради, можуть стати приватні підприємеці, представники компаній, фірм, будь якої форми власності, або представники громадських об’єднань, асоціацій, чи організацій які функціонують\опікуються проблемами підприємців, в межах Херсонської області.


2.2. Прийняття кандидата в члени Ради відбувається в наступній послідовності:

 


- Кандидат в члени Ради, після попередньої співбесіди з головою, чи заступником голови  Ради,  складає лист, з проханням розглянути на загальних зборах, можливість вступу Кандидата до складу Регіональної Ради Підприємців при Херсонській Обласній Державній Адміністрації.
- На основі наданого листа, в якому представлена вичерпна інформація про діяльність кандидата (більшу перевагу будуть мати заяви з супровідним пакетом рекомендацій від добре відомих в Херсонській області організацій та установ будь яких форм власності), членами Ради, проводиться збір  даних що до особи Кандидата. Збір даних може тривати від трьох до шести місяців з моменту надання листа.
- Перед черговими зборами, питання про включення Кандидата в склад Ради, вноситься до порядку денного, про що сповіщається на офіційному сайті РРП.
- Під час засідання Ради, Кандидат запрошується для слухання членами Ради  його доповіді, про власну діяльність, мотиви вступу, та його бачення і розуміння  завдань які стоять перед РРП, після чого відбувається закрите обговорення членами Ради кандидатури Кандидата.
- Кандидат стає членом Ради в наслідок визначення згоди Ради, шляхом відкритого  голосування, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.

- Кандидат зараховується до складу Ради після погодження його кандидатури, головою Херсонської Обласної Державної Адміністрації.

3. Критерії прийому до Ради приватних підприємців, чи представників фірм та компаній всіх форм власності.

3.1. Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, мають бути зареєстрованими; вести свою основну комерційну діяльність; сплачувати податки в межах Херсонської області.
3.2.  Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, має налічувати не менше як п’ять років комерційної діяльності в межах Херсонської області.
3.3.  Кандидат до членів Ради, має володіти здібностями до обґрунтування,  формулювання та висловлювання власної думки; вмінням працювати в команді на результат; мати досвід пов'язаний з публічними виступами; мати уявлення про мету, форми та методи роботи Ради; чітко розуміти власну роль в роботі Ради; мати бажання креативно працювати в напрямку поліпшення умов ведення бізнесу в Херсонській області; бажання брати на себе ініціативу та відповідальність; мати вільний час для виконання доручень Ради.
3.4. Загальний рівень розвитку, кругозору, освіти, знань, можливостей, досвіду, професійного рівня особистості Кандидата, мають бути достатніми для роботи в Раді.
3.5.  В разі обмеження вакантних місць до складу Ради, перевага буде надана приватним підприємцям, чи компаніям, які мають багаторічний  досвід систематичної благодійної діяльності; займають активну громадську позицію; приймають активну участь у громадському житті селища, міста, та\чи області; підтримують високі соціальні стандарти на своїх підприємствах; мають високу культуру виробництва, а також обласні, та загальноукраїнські досягнення в сфері власної комерційної діяльності; мають вчені ступені, нагороди, відзнаки; є визнаними авторитетами серед  селищних і міських громад, та т.і..
3.6. Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, не мають бути причетними до дій пов’язаних з рейдерскіми захватами компаній та майна інших юридичних та приватних осіб.
3.7. Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, не мають бути причетними, до, доведених в судовому порядку, дій що підпадають під кримінальну відповідальність.
3.8. Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, не можуть бути членами Ради, якщо представники податкової служби в Херсонській області, нададуть довідкову інформацію про злісне, та систематичне ухилення кандидата чи компанії яку він представляє, від сплати податків, загальну фіктивність, чи не доброчесність юридичної особи, чи суб’єкта підприємницької діяльності.
3.9. Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, не можуть бути членами Ради, якщо продукція чи послуги яку надає підприємець чи компанія, не відповідають державним стандартам якості, та загальному рівню якості надання послуг.
3.10. Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, не можуть бути членами Ради, якщо комерційна діяльність кандидата шкодить здоров’ю людей, наносить шкоду навколишньому середовищу чи погіршує екологічний стан регіону.
3.11. Приватний підприємець, чи компанія яку представляє кандидат, не можуть бути членами Ради, якщо представники державних органів з місця реєстрації фірми кандидата; представники УМВС; громадські організації; споживачі товарів та\чи послуг; робітники що мають досвід роботи в підприємницькій структурі кандидата, тощо., нададуть підтверджену з різних джерел характеристику,  в якій  будуть мати місце факти неадекватної поведінки кандидата, низьких моральних якостей особистості, зайвої заполітизованості в громадському житті кандидата,  схильності до суперечок, лайки, проявів крайньої неповаги та агресії до колег, робітників  чи опонентів, схильності до вживання наркотичних  речовин, та зловживання алкоголем,  фактів систематичного порушення громадського порядку, не доброчесності в веденні справ, невмінням працювати над пошуком компромісу в конфліктних ситуаціях, схильністю до дій пов’язаних з помстою за отримані образи та т.і..
3.12. Членами Ради не можуть бути кандидати, які входять до складу організацій, політичних партій та угруповань, діяльність яких заборонена, чи носить систематичний екстремістський характер. Якщо публічні акції цих об’єднань,  мали\мають прояви вандалізму,  псування громадського та приватного майна, заклики до прояву непокори, нетерпимості, розпалювання національної, релігійної та іншої ворожнечі, тощо.
3.13. Членом Ради не може бути Кандидат, якщо через діяльність громадських організацій,  активним членом яких є Кандидат, порушуються права людини, громадський порядок та норми чинного законодавства України.


4.  Критерії прийому до Ради, представників громадських організацій, асоціацій та об’єднань,  що опікуються проблемами підприємців регіону.

4.1.  Кандидати від громадської організації, асоціації та об’єднань (далі по тексту «ГО») мають представляти інтереси бізнесменів та підприємців які ведуть свою основну комерційну діяльність; сплачувати податки в межах Херсонської області.
4.2. Організація яку представляє кандидат, має налічувати понад п’ятсот активних членів. В разі меншої чисельності складу організації, Рада буде рекомендувати кандидатові, долучатися до спільної роботи з тими ГО, які вже мають свого представника в Раді.
4.3. Кандидат до членів Ради, має володіти здібностями до формулювання та висловлювання власної думки; вмінням працювати в команді на результат; мати вміння та досвід пов'язані з публічними виступами; мати уявлення про мету, форми та методи роботи Ради; чітко розуміти власну роль в роботі Ради; мати бажання креативно працювати в напрямку поліпшення умов ведення бізнесу в Херсонській області; володіти бажанням брати на себе ініціативу та відповідальність; мати вільний час для виконання доручень Ради.
4.4. ГО, яке представляє кандидат, має налічувати не менше як п’ять років діяльності в межах Херсонської області.
4.5. Діяльність ГО, за весь час існування, має підтверджуватись систематичним висвітлюванням  в засобах масової інформації, та мати високу ступінь довіри серед представників бізнесу регіону.
4.6.  Членами Ради не можуть бути представники ГО (необов’язково тих від яких вони балотуються в склад Ради), діяльність яких заборонена, чи носить систематичний екстремістський характер. Якщо публічні акції цих об’єднань,  мали\мають прояви вандалізму,  псування громадського та приватного майна, заклики до прояву непокори, нетерпимості, розпалювання національної, релігійної та іншої ворожнечі, тощо.
4.7. Членом Ради не може бути Кандидат, якщо через діяльність громадських організацій,  активним членом яких є Кандидат, порушуються права людини, громадський порядок та норми чинного законодавства України.
4.8. Кандидат від ГО, не може бути членом Ради, якщо представники державних органів з місця реєстрації, чи діяльності ГО; представники УМВС; інші громадські організації; колишні чи дійсні члени  ГО кандидата,  тощо., нададуть, підтверджену з різних джерел характеристику,  в якій  будуть мати місце факти неадекватної поведінки кандидата, низьких моральних якостей, зайвої заполітизованості в громадському житті кандидата,  схильності до суперечок, лайки, проявів крайньої неповаги та агресії до колег, робітників  чи опонентів, схильності до вживання наркотичних  речовин, та зловживання алкоголем,  фактів систематичного порушення громадського порядку, не доброчесності в веденні справ, невмінням працювати над пошуком компромісу в конфліктних ситуаціях, схильністю до дій пов’язаних з помстою за отримані образи та т.і..

 

 

Секретаріат РРП - Херсон.


 

Матеріали з поштової скриньки Ради

Документи звернення та рішення ради

Дошка оголошень

 

Про наступні збори Регіональної ради підприємців буде зазначено додатково. Слідкуйте за анонсами нашого сайту.

 


Матеріали форуму малого та середнього бізнесу ВИКЛИКИ НА 2014-2017 роки. Від 10 квітня 2014 року.


 

Новини


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/odarrp/data/www/rrp.kherson.ua/modules/mod_junewsultra/helper.php on line 180
Усi новини

План роботи чергових зборів

Партнери Ради

121     

122

Хор